Ver Clan

Bastille

 Info del Clan

Master: Ratatoile
Miembros: 22
Scores: 3585
Hoy: 0
Semana: 0
Mes: 212
Trimestre: 932
Semestre: 2604
Año: 2604

 Miembros del Clan

# Personaje Nivel Resets Grand Resets Servidor
1 ~Melanie~ 400 74 0 -
2 ~Zabuza~ 400 55 0 -
3 -antOz- 355 105 0 -
4 Aphromo 400 52 0 -
5 Benzina 400 67 0 -
6 Exort 400 52 0 ARGOS1
7 fofo 400 218 2 ARGOS1
8 fofodAking 400 73 0 ARGOS1
9 -GoPro- 400 78 0 -
10 N-Kash 333 46 0 -
11 PollocK 400 71 0 -
12 Poseidown 400 66 0 -
13 Quas 400 71 0 -
14 Ratatoile 400 65 0 -
15 -ReklusE- 400 68 0 -
16 Remilia 400 72 0 -
17 Rynath 332 64 0 -
18 SYS-T 400 61 0 -
19 TraFi 400 73 0 -
20 Wanfeis 400 94 0 -
21 Yassuo 400 72 0 -
22 Zeno-Zama 354 61 0 ARGOS1

 Referencia

   Personaje bloqueado.